#AccRB3384 - ngọc 69

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 24

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 69

Rank: vàng 3

Vàng: 807

Ruby: 134

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 69

Trạng thái: có thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: lê van hữu thịnh

SĐT:

Zalo: