#AccRB3387 - Huongkhe2k1ha

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 15

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 51

Bậc ngọc: 3

Rank: Bạc1

Vàng: 15000

Ruby: 12000

Quân huy: 25

Nổi bật: Huongkhe2k1ha

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Người không tên

SĐT: 0984297346

Zalo: Không có