#AccRB344 - Ngọc 90

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 6

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 1

Vàng: 27000

Ruby: 762

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 84964968433

Zalo: