#AccRB3388 - Ngọc 90,NAKROTH AIC, LỮ BỐ NAM VƯƠNG

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 27

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim

Vàng: 3000

Ruby: 1264

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90,NAKROTH AIC, LỮ BỐ NAM VƯƠNG

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Vy Thuận

SĐT: 0336791700

Zalo: 0356028483