#AccRB3389 - Ngộ không Đạo tặc

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạc

Vàng: 1065

Ruby: 855

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngộ không Đạo tặc

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: