#AccRB3391 - Nak khiêu chiến

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 82

Rank: Bk 4

Vàng: 11800

Ruby: 400

Quân huy: 5

Nổi bật: Nak khiêu chiến

Trạng thái: Acc đúng chuẩn thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0867717336

Zalo: 0867717336