#AccRB3392 -

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Vàng

Vàng: 4

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: Đã có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0965200730

Zalo: