#AccRB3396 - Bảng chuẩn nak.

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 31

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạch Kim

Vàng: 8223

Ruby: 20000

Quân huy: 0

Nổi bật: Bảng chuẩn nak.

Trạng thái: Nick trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0385209857

Zalo: 0354935274