#AccRB3397 -

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 2

Vàng: 8200

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: