#AccRB345 -

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 45

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Đồng 1

Vàng: 442

Ruby: 153

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: