#AccRB3400 -

Cập nhật: 22/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 11

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 4

Rank: Vàng

Vàng: 3

Ruby: 105

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: 0389744374

SĐT: 01687323746

Zalo: