#AccRB346 - Ngọc 90 chuẩn airi

Cập nhật: 05/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 51

Trang phục: 58

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng

Vàng: 13132

Ruby: 224

Quân huy: 1

Nổi bật: Ngọc 90 chuẩn airi

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Văn hưng

SĐT: 0385262044

Zalo: 0385262044