#AccRB3412 - Đá quý 1viên Ngọc 90 chuẩn Ngộ không

Cập nhật: 23/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 22

Trang phục: 19

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 90

Rank: Vàng 2

Vàng: 100

Ruby: 50

Quân huy: 3

Nổi bật: Đá quý 1viên Ngọc 90 chuẩn Ngộ không

Trạng thái: Có số điện thoại

Thông tin Liên hệ

Facbook: Thanh's Thao's

SĐT: 0793708260

Zalo: 0793708260