#AccRB348 - Ngọc 2 . raz muway thái + violet phi công trẻ

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 31

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 2

Rank: Bk 1

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 2 . raz muway thái + violet phi công trẻ

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: 01278896983