#AccRB4426 - ngoc 47

Cập nhật: 24/04/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 47

Rank:

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: ngoc 47

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: