#AccRB357 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 1

Bảng ngọc: 50

Bậc ngọc: 3

Rank: Bac

Vàng: 20000

Ruby: 300

Quân huy: 15990

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: