#AccRB358 - 60

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 2307

Ruby: 507

Quân huy: 0

Nổi bật: 60

Trạng thái: Accc

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nghia0107@icloud.com

SĐT: +84965767810

Zalo: 0965767810