#AccRB359 - Ngọc 90 17 trang phục 21 tướng có nakroth siêu việt

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 17

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 3

Rank: Kim cương V

Vàng: 16500

Ruby: 100

Quân huy: 2

Nổi bật: Ngọc 90 17 trang phục 21 tướng có nakroth siêu việt

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100030147635103

SĐT: 0333488361

Zalo: