#AccRB361 - Ngọc 90

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 21

Trang phục: 9

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạc 3

Vàng: 1166

Ruby: 14

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái: Chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: Lê hải nam

SĐT: 0585544551

Zalo: 0585544551