#AccRB368 - Rixi tiệc bãi biển ....

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 42

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Bk

Vàng: 300

Ruby: 2

Quân huy: 0

Nổi bật: Rixi tiệc bãi biển ....

Trạng thái: 0000

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01202330590

Zalo: 01202330590