#AccRB369 - Mganga hè cùng đình

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 17

Trang phục: 11

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 57

Rank: Vàng

Vàng: 5262

Ruby: 705

Quân huy: 0

Nổi bật: Mganga hè cùng đình

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/viona.evergarden?ref=content_filter

SĐT:

Zalo: