#AccRB370 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 14

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 50

Rank: Bạc 2

Vàng: 11574

Ruby: 134

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/profile.php

SĐT: 01258345940

Zalo: 01258345940