#AccRB371 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 21

Bảng ngọc: 30

Bậc ngọc: 0

Rank:

Vàng: 25808

Ruby: 74

Quân huy: 10071

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01662638182

Zalo: