#AccRB373 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 26

Trang phục: 27

Bảng ngọc: 56

Bậc ngọc: 3

Rank: Vang

Vàng: 36

Ruby: 100

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: