#AccRB374 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 20

Trang phục: 20

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 2

Ruby: 231

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0353478054

Zalo: