#AccRB375 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 32

Trang phục: 24

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: bạnh kim

Vàng: 20000

Ruby: 5004

Quân huy: 600

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Mạnh Nùn

SĐT: 0334379672

Zalo: 0334379672