#AccRB376 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 28

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank:

Vàng: 29875

Ruby: 576

Quân huy: 3456

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Mạnh Nùn

SĐT: 0334379672

Zalo: 0334379672