#AccRB385 - Ngọc 90

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 12

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 89

Rank: vàng

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 90

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 01259127264

Zalo: 01259127264