#AccRB386 - Ngọc 50

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 16

Bậc ngọc: 2

Rank: Vàng

Vàng: 5169

Ruby: 3165

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc 50

Trạng thái: Rank vàng 1

Thông tin Liên hệ

Facbook: Master Yi

SĐT: 0932899486

Zalo: