#AccRB392 - Ngọc bị phá, ngộ không sv, nak sv1, murad sv, vận may 148, raz muay thái, maloch đại tướng robot và nhiều skin khác

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 40

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: bk4

Vàng: 900

Ruby: 84

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc bị phá, ngộ không sv, nak sv1, murad sv, vận may 148, raz muay thái, maloch đại tướng robot và nhiều skin khác

Trạng thái: trắng tt

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/quocbinhhg.mai

SĐT: 01646761418

Zalo: 01646761418