#AccRB394 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 14

Bảng ngọc: 7

Bậc ngọc: 2

Rank: vàng

Vàng: 24

Ruby: 33

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nghiale

SĐT: 0979390879

Zalo: