#AccRB395 - Ngọc bị phá

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 53

Trang phục: 106

Bảng ngọc: 9

Bậc ngọc: 75

Rank: Vàng 4

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc bị phá

Trạng thái: Trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: Phuocphan

SĐT:

Zalo: 01675071169