#AccRB400 -

Cập nhật: 06/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 2

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 90

Rank: Bạc

Vàng: 13888

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0367211576

Zalo: