#AccRB402 - ngọc 90 murad siêu việt, maloc đại tướng robot, raz chiến thần ,...

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 38

Trang phục: 37

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 90

Rank: bạch kim

Vàng: 10902

Ruby: 141

Quân huy: 0

Nổi bật: ngọc 90 murad siêu việt, maloc đại tướng robot, raz chiến thần ,...

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0392606534

Zalo: 0839286534