#AccRB404 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 13

Trang phục: 7

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 53

Rank: Vàng 2

Vàng: 491

Ruby: 36

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Bé Hột Lu

SĐT: 0369355053

Zalo: 0948134782