#AccRB405 - 30

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 70

Trang phục: 75

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 1

Rank: Dong

Vàng: 156

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 30

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0388367503

Zalo: