#AccRB409 -

Cập nhật: 07/02/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 28

Bảng ngọc: 52

Bậc ngọc: 24

Rank: Bac kim

Vàng: 14900

Ruby: 84

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: