#AccRB5101 -

Cập nhật: 14/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 0

Trang phục: 0

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: Bạch kim

Vàng: 2345

Ruby: 1257

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái: chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://m.facebook.com/duong.phuonghai.7

SĐT: 0394030626

Zalo: 0394030626