#AccRB5102 - Quilen,veres,zuka,nakroth,murad,vận mày 125

Cập nhật: 14/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 23

Trang phục: 12

Bảng ngọc: 2

Bậc ngọc: 65

Rank: Vàng

Vàng: 18000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: Quilen,veres,zuka,nakroth,murad,vận mày 125

Trạng thái: Chưa đăng ký số điện thoại

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: