#AccRB5103 -

Cập nhật: 14/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 10

Trang phục: 5

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: Dong

Vàng: 5000

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0388834678

Zalo: 0353252105