#AccRB5104 - Nick Free Fire

Cập nhật: 14/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 50

Trang phục: 50

Bảng ngọc: 50

Bậc ngọc: 50

Rank: Bạch kim

Vàng: 18833

Ruby: 333

Quân huy: 17

Nổi bật: Nick Free Fire

Trạng thái: Chưa có LK thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/het.cut.5074

SĐT:

Zalo: