#AccRB5106 - Ngọc phép chuẩn 83 + ngọc Ad chuẩn 81 + Vanhein Quang Vinh + Zuka Đại phú ông + Natalya Quý cô thủy tề

Cập nhật: 14/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 19

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 8

Bậc ngọc: 88

Rank: VÀNG II

Vàng: 381

Ruby: 543

Quân huy: 0

Nổi bật: Ngọc phép chuẩn 83 + ngọc Ad chuẩn 81 + Vanhein Quang Vinh + Zuka Đại phú ông + Natalya Quý cô thủy tề

Trạng thái: chưa có thông tin liên kết

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/phammanhcuong2k3

SĐT: 0888691675

Zalo: