#AccRB5110 - 36 tướng 35 trang phụ

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 36

Trang phục: 35

Bảng ngọc: 0

Bậc ngọc: 0

Rank: kim kuong

Vàng: 0

Ruby: 0

Quân huy: 0

Nổi bật: 36 tướng 35 trang phụ

Trạng thái: thông tin trắng

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT:

Zalo: