#AccRB5113 - acc nakroth khien

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 45

Bảng ngọc: 4

Bậc ngọc: 90

Rank: bach kim

Vàng: 8000

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật: acc nakroth khien

Trạng thái: duccuti2004 ducchimto123

Thông tin Liên hệ

Facbook: Nguyễn Thái

SĐT: 911547786

Zalo: 0911547786