#AccRB5116 -

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 35

Trang phục: 10

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 3

Rank: vàng 1

Vàng: 999

Ruby: 1000

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0352919522

Zalo: