#AccRB5117 -

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 25

Trang phục: 8

Bảng ngọc: 3

Bậc ngọc: 3

Rank: bạc 1

Vàng: 5000

Ruby: 200

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0352919522

Zalo: