#AccRB5120 - Có Flash, Quillen, Yorn, Tulen

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 16

Trang phục: 3

Bảng ngọc: 6

Bậc ngọc: 58

Rank:

Vàng: 7117

Ruby: 910

Quân huy: 0

Nổi bật: Có Flash, Quillen, Yorn, Tulen

Trạng thái: Acc trắng thông tin nên mua xong đổi liền

Thông tin Liên hệ

Facbook: Liên hệ qua gmail: doublemega2008@gmail.com

SĐT:

Zalo: