#AccRB5121 - violet tiệc bãi biển+ nakrot siêu việt bậc 3+nakrot AiC+ Airi kimono...

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 78

Trang phục: 108

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 90

Rank: cao thủ

Vàng: 15000

Ruby: 500

Quân huy: 0

Nổi bật: violet tiệc bãi biển+ nakrot siêu việt bậc 3+nakrot AiC+ Airi kimono...

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook: Đức Giang

SĐT: 0326156752

Zalo: 0326156752