#AccRB5123 -

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 43

Trang phục: 54

Bảng ngọc: 72

Bậc ngọc: 2

Rank: Vang

Vàng: 13000

Ruby: 300

Quân huy: 0

Nổi bật:

Trạng thái:

Thông tin Liên hệ

Facbook:

SĐT: 0326034268

Zalo: 0326034268