#AccRB5124 - vip

Cập nhật: 15/05/2019

Thông tin Acc

Số tướng: 34

Trang phục: 18

Bảng ngọc: 5

Bậc ngọc: 80

Rank: Bạch Kim 4

Vàng: 1600

Ruby: 1000

Quân huy: 110

Nổi bật: vip

Trạng thái: trắng thông tin

Thông tin Liên hệ

Facbook: https://www.facebook.com/cong.duong.549668

SĐT:

Zalo: 0376184540